NFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UPOWAŻNIONEGO ZAINTERESOWANIA

Firma Libristo Media s.r.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu wysyłania wiadomości handlowych (ofert marketingowych) na podstawie upoważnionego zainteresowania. W każdej chwili możesz wycofać zgodęna przetwarzanie Twoich danych osobowych co spowoduje, że oferty handlowenie będą już Tobie wysyłane. Dokładne informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej w tym szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnionego zainteresowania.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych kontaktowych jest firma Libristo Media s.r.o. z siedzibą na adresie: Sychrov 55, 755 01 Vsetín , numer identyfikacyjny: 04448367 . Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Ostrawie, oddział C, plik 63649 (zwany dalej "administratorem").

Dane kontaktowe administratora: adres korespondencyjny: Libristo.pl - FROGMAN, Popiełuszki Jerzego, bł. ks. 28, 59-921 Sieniawka, adres poczty elektronicznej: info@libristo.pl, telefon (32) 444 93 66.

Administrator nie wyznaczył inspektora do ochrony danych kontaktowych.

Ten obowiązek informacyjny spełniany jest w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora wyłącznie w celu wysyłania informacji handlowych na podstawie upoważnionego zainteresowania administratora. Nie ma tozastosowania do przetwarzania danych osobowych przez administratora w innym celu i na innej podstawie prawnej w przypadku, której obowiązek informacyjny zostanie wypełniony przez administratoraosobno.

2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną doprzetwarzania danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) rozporządzenie (WE)nr. 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych).

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Twoichdanych osobowych jest wysyłanieTobie komunikatów handlowychprzez administratora w rozumieniu ustawy nr. 480/2004 Coll., o niektórych usługach instytucji informacyjneja także o zmianach niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługachinstytucji informacyjnej) z późniejszymi zmianami (zwana dalej "ustawą o niektórych usługach instytucji informacyjnej").

Ze strony administratora nie dochodzi do osobistego automatycznego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

4. UPOWAŻNIONE ZAINTERESOWANIE ADMINISTRATORA

Wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie przez Ciebie od administratora informacjihandlowychwedług ustanowienia § 7 ust.2, Ustawyo niektórych usługach instytucji informacyjneja jednocześnie administrator podczas gromadzenia Twoich danych osobowych, w sposób rzetelny, jasny, zrozumiały i bezpłatny przedstawił możliwość sprzeciwu na przetwarzanie i używanie danych związanych ze szczegółami Twojego kontaktu elektronicznego, w celu wysyłania komunikatów handlowych.

Podczas wysyłania informacji handlowychadministrator przestrzega ogólnie obowiązującyh przepisów prawnych, w szczególności przepisów § 7 Ustawy o niektórych usługach instytucji informacyjnej.

Punkt 47 rozporządzenia między innymi ustanawia, że ,,przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych może być uważane za przetwarzanie dokonywane na podstawie upoważnionego interesu".

Administrator sprawdził czy może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji marketingowych a także wykonał niezbędny proporcjonalny test gdy porównywał interesy o Twojej ochronie z interesami administratora. Administrator doszedł do wniosku, że biorąc pod uwagę Twoją uprzednią zgodę na wysyłanie informacji handlowych lub na wcześniejsze spełnienie założeń określonych w paragrafie 7 ust. 3 Ustawy o niektórych usługach instytucji informacyjnej,stale biorąc pod uwagę fakt, że możesz w każdej chwili wycofać zgodę na wysyłanie Tobie wiadomości handlowych,nie pojawia się wątpliwość, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony dobrowolnie podanych danych osobowych, mają pierwszeństwoprzed uprawnionymiinteresami administratora, w celu wysyłania wiadomościhandlowych.

W związku z powyższym a także biorąc pod uwagę fakt, że z Twojej strony powinno się oczekiwać świadomości o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych, administrator uważa, że podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłania Tobie wiadomości handlowych jest upoważniony interes administratora (Artykuł 2.1).

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, w którym Twoje dane osobowe będą przechowywane przez administratora wynosi cztery lata od daty zawarcia umowy kupna lub do złożenia z Twojej strony oświadczenia lub podobnego wniosku o wycofaniuzgody na przetwarzanie Twoichdanych osobowychw celach wysyłania informacji handlowych, wliczając w to prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.

6. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Innymi odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby wyznaczone do świadczenia usług marketingowych dla administratora a także firmy dostawcze.

Administrator nie zamierza sprzedawać Twoich danych osobowych do krajów trzeciego świata (do krajów poza UE) lub do międzynarodowych organizacji.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, masz prawo zażądać od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, prawodo zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ewentualnie prawodo ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli przypuszczasz, że podczas przetwarzania danych osobowych został naruszony lub jest naruszany przepis o przetwarzaniu danych osobowych masz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu, w tym profilowania, jeśli profilowanie dotyczy tego bezpośredniego marketingu. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów. Nie ma to wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie jakiejkolwiek innej podstawy prawnej lub w jakimkolwiek innym celu.

Przewodnik zakupów


250 000
zadowolonych klientów

Od roku 2008 obsłużyliśmy wielu miłośników książek, ale dla nas każdy był tym wyjątkowym.


Paczkomaty 8,99 ZŁ 16653 miejsc odbioru

Copyright ©2008-21 libristo.pl Wszelkie prawa zastrzeżonePrywatnieMapa strony


Konto: Logowanie
Jak zawsze, jesteśmy tutaj. Obsługa klienta oraz dostawa paczek bez ograniczeń.

Koszyk ( pusty )

Kup za 299 zł i
zyskaj darmową dostawę.

Twoja lokalizacja: